درباره ما


 مهندسین مشاور ایران ساحل با تجربه بسیار طولانی از سال 1340 تا کنون مطالعات و نظارت بر عملیات اجرایی پروژه های متعدد آزاد راه و بزرگ راه های اصلی راه آهن در استان های مختلف اعم از تهران هرمزگان کرمان یزد اصفهان و استان های شمالی کشور (مازندران) را برعهده داشته و در حال حاضر دفتر مرکزی در تهران و نیز شعبات این مهندسبن مشاور در استان کرمان /شهر کرمان / استان هرمزگان / شهر بندر عباس فعال است و مطالعه و نظارت بر پروژه های مختلف را بر عهده دارد.

ضمنا این مهندسین مشاور جز سه مشاور برتر ایرانی و اولین مشاوری که سیستم کامپیوتری را وارد خدمات مهندسی مشاور نموده است

پروژه ها


تونل


تونل

حضور در نمایشگاه بین المللی

تونل سیرج

تونل هرمز

سازه و پل


سه راهی جویبار و خزر

پل مترو تهران - کرج

پل طاقی ایران ساحل

پل رودخانه دلفارد

راه آهن


مترو تهران - کرج

راه اصلی یزد-طبس

آزادراه بندر شهید رجایی

مهندسین مشاور ایران ساحل